Drukuj

2 czerwca 2019 w Zielonce odbył się Sprawozdawczy Walny Zjazd Delegatów Polskiego Związku Unihokeja.

Na zjeździe pojawiło się 34 delegatów uprawnionych do głosowania, co stanowiło ponad 50% wszystkich uprawnionych. Oprócz delegatów, na Zjazd przybyli również zaproszeni po odbiór nagród za zasługi dla Polskiego Unihokeja goście oraz dyrektor sportowy PZUnihokeja, Pan Bogdan Zajdziński. Głównym celem Zjazdu Walnego było zatwierdzenie Sprawozdania Finansowego za rok 2018, zatwierdzenie nowego Statutu Polskiego Związku Unihokeja oraz wybór Rady Trenerów. Poniżej przebieg Zjazdu w punktach:

1. Otwarcie Walnego Zjazdu PZUnihokeja.
2. Wręczenie medali oraz wyróżnień.
3. Wręczenie nagrody „Klub 2018/2019”.
4. Wybory Prezydium Zjazdu:

  1. Przewodniczącego,
  2. Sekretarza.

5. Wybór Komisji:

  1. Uchwał i Wniosków,
  2. Komisji Skrutacyjnej.

6. Stwierdzenie ważności Walnego Zjazdu Sprawozdawczego i jego zdolność do podejmowania uchwał oraz zmian w Statucie. / i jego zdolności do podejmowania uchwał w sprawie zmian w Statucie.
7. Przyjęcie porządku obrad Walnego Zjazdu Delegatów.
8. Przyjęcie Regulaminu Walnego Zjazdu Delegatów.
9. Przedstawienie projektu nowego Statutu i nowego Regulaminu Dyscyplinarnego Polskiego Związku Unihokeja.
10. Podjęcie Uchwały w sprawie przyjęcia nowego Statutu i Nowego Regulaminu Dyscyplinarnego Polskiego Związku Unihokeja.
11. Przedstawienie:

  1. Sprawozdania z działalności Zarządu za rok 2018,
  2. Sprawozdania finansowego Związku za rok 2018,
  3. Sprawozdania Komisji Rewizyjnej za rok 2018.

12. Przerwa 5-minutowa.
13. Dyskusja nad sprawozdaniami.
14. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania z działalności Zarządu w roku 2018.
15. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania finansowego za rok 2018.
16. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany składki członkowskiej.
17. Wybór Rady Trenerów.
18. Wybór biegłego rewidenta na lata 2020-2022.
19. Wolne głosy i wnioski.
20. Sprawozdanie Komisji Uchwał i Wniosków.
21. Zamknięcie Walnego Zjazdu PZUnihokeja.

Po przedstawieniu przez Pana Prezesa Marka Chomnickiego sprawozdania z działalności Zarządu w roku 2018 oraz sprawozdania finansowego za rok 2018, Walny Zjazd Delegatów podjął uchwały w sprawie zatwierdzenia obu sprawozdań. Wyniki głosowania pokazały, że delegaci poparli ostatni rok pracy Prezesa i Zarządu. Następnie przedstawiono kandydatury do rady trenerów, oraz przeprowadzono tajne głosowanie w następstwie którego, w skład rady trenerów weszli:

Oprócz wyborów i sprawozdań, na Zjeździe odbył się szereg dyskusji na tematy nurtujące środowisko, np. stawki sędziowskie, system rozgrywek w nadchodzącym sezonie, organizacja rozgrywek młodzików przez Okręgowe Związki Unihokeja czy funkcjonowanie kadr narodowych.

Jak już wspomnieliśmy, Zjazd był również okazją do wręczenia medali za zasługi dla polskiego unihokeja.

Lista wyróżnionych osób za zasługi na rzecz rozwoju polskiego unihokeja:

Złota odznaka

1. Pazdur Edward - Wiatr Ludźmierz 
2. Przygocka Justyna - Fenomen Babimost 
3. Raj Paweł - PUKS Trzebinia
4. Gużyński Michał - Aligator Chwarzno Gdynia 
5. Kaczmarek Tomasz - Junior Kębłowo
6. Malendowicz Waldemar Prus Żary
7. Cirocki Artur - Jedynka Trzebiatów
8. Pysz Arkadiusz - MMKS Podhale Nowy Targ
9. Słocki Jarosław - Orlęta Warszawa
10. Deska Robert - MUKS Zielonka

Srebrna odznaka

1. Łopuszyńska Zdzisława - Absolwent Siedlec
2. Sternicki Janusz - Olimpia Łochów
3. Januchta Piotr - Mokortów Warszawa
4. Wróbel Paweł - Olimpia Łochów
5. Zmiarowski Marcin - Nolet Żabi Róg
6. Wojciechowski Tomasz - Błyskawica Niechanowo
7. Czarnecki Wojciech - WS PZU
8. Burek Bartosz - WS PZU
9. Kiciński Tadeusz - Błyskawica Niechanowo
10. Pelczarski Rafał - Wiatr Ludźierz
11. Helman Maciej - Floorball Gorzów Wlkp.

Brązowa odznaka

1. Piotrowska Elżbieta
2. Szarmach Mariola - Olimpia Osowa Gdańsk
3. Łopuszyński Leszek - Absolwent Siedlec
4. Mamak Włodzimierz - MMKS Podhale Nowy Targ
5. Kozic Marcin - Pionier Tychy
6. Hoffman Marcin - PKS MOS Zbąszyń
7. Bielecka Lidia - Ambra Ożarów 
8. Sawicki Eugeniusz - UKS Gródek
9. Łęcki Marcin - ULKS Józefina
10. Wojda Monika - Orlęta Warszawa
11. Udziela Jakub - PZU
12. Jagielski Przemysław - AZS PŁ
13. Kozanecka Agnieszka - Błyskawica Niechanowo
14. Staszek Karolina - Błyskawica Niechanowo
15. Gaziński Tomasz - Błyskawica Niechanowo
16. Richter Beata - ULKS Feniks Kramarzyny
17. Wojciechowska Izabela - Błyskawica Niechanowo
18. Antoniak Mateusz - MUKS Zielonka
19. Kasperek Artur

Attachments:
Download this file (Uchwały.pdf)Uchwały.pdf[ ]1719 kB
Joomla SEF URLs by Artio