Facebook Twitter Google Plus

Orzeczenie WGiD nr 3/2017

Autor: WGiD

Trzebiatów, 05.03.2017

Zarząd
UKS Junior Kębłowo

Wydział Gier i Dyscypliny
Polskiego Związku Unihokeja

Orzeczenie nr 3/2017
Wydziału Gier i Dyscypliny

Dot. Niezorganizowania meczy III i IV Kolejki I Ligi Juniorów Starszych przez drużynę UKS Junior Kębłowo

Wydział  Gier i Dyscypliny Polskiego Związku Unihokeja w związku z nieodbyciem się meczy sezonu zasadniczego I Ligi Juniorów Starszych pomiędzy UKS Junior Kębłowo a UKS Wiatr Ludźmierz orzeka, co następuje:

  1. Zgodnie z Regulaminem Dyscyplinarnym Polskiego Związku Unihokeja, w myśl Rozdziału VI, pkt. 2 s) nałożyć  na klub  UKS Junior Kębłowo karę  zasadniczą:
  • finansową, w wysokości 1500 zł. (słownie: tysiąc pięćset złotych);
  • jednocześnie w obu nierozegranych meczach zostają przyznane walkowery na korzyść UKS Wiatr Ludźmierz

Należności finansowe podlegają  wykonaniu w ciągu 14 dni od wydania orzeczenia.

Nr konta Polskiego Związku Unihokeja: 43 1020 4115 0000 9202 0162 9385

Zgodnie z Rozdziałem VI i VII Regulaminu Dyscyplinarnego Polskiego Związku Unihokeja stronom postępowania przysługuje odwołanie do organu II instancji, tj. do Zarządu Polskiego Związku Unihokeja

 

Artur Cirocki
Przewodniczący Wydziału Gier i Dyscypliny
Polskiego Związku Unihokeja