Facebook Twitter Google Plus

Orzeczenie WGiD nr 4/2017

Autor: WGiD

Trzebiatów, 05.03.2017

Zarząd
KS Olimpia Osowa Gdańsk

Wydział Gier i Dyscypliny
Polskiego Związku Unihokeja

Orzeczenie nr 4/2016
Wydziału Gier i Dyscypliny

Dot. Niestawienia się drużyn KS Olimpia Osowa Gdańsk II i  KS Olimpia Osowa Gdańsk III na III Turniej Eliminacyjny o Mistrzostwo Polski Juniorek Młodszych,
który odbył się w Dźwirzynie 29.01.2017 r.

Wydział  Gier i Dyscypliny Polskiego Związku Unihokeja w związku z niestawieniem się drużyn:

KS Olimpia Osowa Gdańsk II

KS Olimpia Osowa Gdańsk III

  na III Turniej Eliminacyjny o Mistrzostwo Polski w kategorii Juniorek Młodszych orzeka, co następuje:

  1. Zgodnie z Regulaminem Dyscyplinarnym Polskiego Związku Unihokeja, w myśl Rozdziału VI, pkt. 2 s) nałożyć  na klub  KS Olimpia Osowa Gdańsk karę  zasadniczą:
  • finansową, w wysokości 2 x 500 zł razem 1000 zł. (słownie: tysiąc złotych);
  • jednocześnie we wszystkich spotkaniach, które miały odbyć się we wskazanym turnieju eliminacyjnym WGiD orzeka walkowery na niekorzyść wyżej ukaranych drużyn

 

Należności finansowe podlegają  wykonaniu w ciągu 14 dni od wydania orzeczenia.

Nr konta Polskiego Związku Unihokeja: 43 1020 4115 0000 9202 0162 9385

Zgodnie z Rozdziałem VI i VII Regulaminu Dyscyplinarnego Polskiego Związku Unihokeja stronom postępowania przysługuje odwołanie do organu II instancji, tj. do Zarządu Polskiego Związku Unihokeja

 

Artur Cirocki
Przewodniczący Wydziału Gier i Dyscypliny
Polskiego Związku Unihokeja