Polski Związek Unihokeja serdecznie zaprasza wszystkich zainteresowanych na kurs instruktora unihokeja realizowane w ramach projektu „Unihokej – uczy, bawi i wychowuje" przy współpracy z Ministerstwem Sportu i Turystyki.

Program

Kurs realizowany będzie wg programu Polskiego Związku Unihokeja (Konspekt kursu instruktora unihokeja: http://www.pzunihokeja.pl/zarzad-pzunihokeja/pzunihokeja/wydzia-szkolenia). Każdy z uczestników po zdaniu egzaminu teoretycznego i praktycznego otrzyma legitymację instruktora unihokeja.

Termin

Część ogólna: Nie będzie prowadzona.

Z części ogólnej zwolnieni są absolwenci studiów wyższych (licencjackich, magisterskich i podyplomowych) kierunku wychowanie fizyczne lub sport, absolwenci części ogólnej instruktora sportu, instruktorzy sportu innych dyscyplin w podobnym wymiarze wiedzy i godzin.

Część specjalistyczna:      

 1. 18-19.XI.2017
 2. 25-26.XI. 2017
 3. 2-3XII.2017
  *godziny i szczegółowy harmonogram zajęć zostanie podany po zamknięciu zgłoszeń.

Miejsce:

Politechnika Rzeszów – Centrum Dydaktyczno Sportowe ul. Poznańska 2a. Informacje Rafał Korczyński 605-538-255 oraz Grzegorz Sowa 797-713-848

Uczestnicy kursu

 • Ukończone 18 lat,
 • Wykształcenie min. średnie,
 • Nie była skazana prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo, o którym mowa w 46–50 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 o sporcie (t.j. Dz. U. z 2014 r. poz. 715 wraz z późn. zm.) lub określone w rozdziale XIX, XXIII, z wyjątkiem art. 192 i art. 193, rozdziale XXV i XXVI ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks karny (Dz. U. z 1997 r. Nr 88, poz. 553, wraz z późn. zm.)
 • Ukończona część ogólna kursu (w ramach studiów lub innych kursów instruktorskich),
 • Ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków,
 • Brak przeciwwskazań lekarza do udziału w kursie.

Organizatorzy

 • Polski Związek Unihokeja.
 • Ministerstwo Sportu i Turystyki.
 • Politechnika Rzeszowska
 • Centrum Fizjoterapii i Sportu

Materiały

Każdy uczestnik w ramach kursu otrzyma:

 • Legitymację instruktora unihokeja wydaną przez Polski Związek Unihokeja,
 • Książki do nauki gry w unihokeja
 • Tablicę taktyczną

Koszty

Kurs jest bezpłatny

Opłata za wydanie legitymacji instruktora sportu 30zł (konieczne będzie zdjęcie o wymiarach 3,5cm x 5cm)

Noclegi w pobliżu

http://www.twierdza.rzeszow.pl/

http://www.hoteliskra.pl/?gclid=CM3g_dzT1tYCFQaLsgodt4wIBw

Zgłoszenia

Wypełniony formularz zgłoszeniowy należy przesyłać na adres mailowy: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.,  do dnia 11.11.2017 godz.21.00

O przyjęciu decyduje kolejność zgłoszeń - ilość miejsc ograniczona.

Prowadzący:

Artur Kasperek,
Rafał Korczyński,
Bogdan Zajdziński,
Stanisław Głowienka.