W dniu 27 października 2017 roku Rektor AWFiS w Gdańsku, prof. nadzw. dr hab. Waldemar Moska i Prezes Zarządu Polskiego Związku Unihokeja Marek Chomnicki podpisali ścisłą umowę o współpracy.

W ramach podpisanej umowy, do oferty kształcenia Akademii Wychowania Fizycznego i Sportu w Gdańsku wprowadzono przedmiot "unihokej", który obecnie realizowany jest w kilku grupach, liczących w sumie ponad 90 studentów. To znakomita wiadomość dla całego unihokeja w Polsce, bowiem współpraca z AWFiS stwarza realne szanse kształcenia przyszłych instruktorów unihokeja. Każdy, kto ukończy przedmiot "unihokej" na studiach gdańskiej uczelni, otrzyma oficjalny dyplom asystenta instruktora unihokeja, wydawany przez Polski Związek Unihokeja. Dodatkowo, studenci mogą zostać skierowani na dalsze etapy kształcenia, tj. kursy i szkolenia organizowane przez PZUnihokeja.

Cieszy nas kolejne porozumienie, które w ostatnim czasie zawarliśmy z Akademią Wychowania Fizycznego i Sportu w Gdańsku. To właśnie tutaj za sprawą Stanisławy Starzyńskiej, Bogdana Zajdzińskiego oraz Ewy i Rogera Żółtowskich w Polsce narodził się unihokej. To tutaj odbyła się w 1992 roku pierwsza konferencja prezentująca unihokej wśród szkół wyższych. Dlatego też to porozumienie ma dla nas szczególne znaczenie. Unihokej jest bardzo popularną dyscypliną sportową w polskich szkołach. Wydaje się czymś naturalnym, aby na etapie kształcenia przyszłych nauczycieli wychowania fizycznego polskie uczelnie kształciły adeptów z zakresu podstaw unihokeja. Obecnie na zajęcia dra Wojciecha Sakłaka uczęszcza niemal 100 studentów - skomentował prezes Polskiego Związku Unihokeja, pan Marek Chomnicki.

Zdjęcia: AWFiS Gdańsk