W sobotę 4. listopada br. w Warszawie odbył się Nadzwyczajny Walny Zjazd Delegatów Polskiego Związku Unihokeja. 

Zjazd został zwołany na wniosek Komisji Rewizyjnej. 

W czasie Zjazdu poruszone zostały następujące kwestie:

1. Rozliczenie wszystkich działań (podejmowanych przez PZUnihokeja) zarówno pod względem finansowym, jak i osiągniętych celów w roku 2016.
2. Przedstawienie wszystkich Uchwał Walnych Zjazdów i Zarządu PZU oraz rozliczenia ich realizacji od 2014 r.
3. Rozpatrzenie wniosku Komisji Rewizyjnej ws. odwołania Władz Polskiego Związku Unihokeja i wybór nowych Władz.
4. Wybór firmy audytorskiej w celu wyboru podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych.

Zgromadzeni delegaci poparli działania obecnego Zarządu PZUnihokeja oraz wyrazili chęć kontynuacji jego pracy. W przeprowadzonych głosowaniach zdecydowali o nieodwoływaniu Zarządu Polskiego Związku Unihokeja oraz o odwołaniu Komisji Rewizyjnej PZUnihokeja. Nowa Komisja Rewizyjna została powołana w składzie: Piotr Ludwichowski, Mariusz Gałaj, Robert Dopta. 

Dokonano także wyboru firmy audytorskiej za rok 2017. 

UUBiW - kliknij po wszystkie informacje