Z ogromnym smutkiem przyjęliśmy w minioną sobotę informację o śmierci pierwszego Prezydenta IFF, Andrasa Czitroma. 

Andras Czitrom urodził się na Węgrzech, a w roku 1965 wraz z rodziną przeprowadził się do Szwecji. Był twórcą unihokeja oraz założycielem pierwszej na świecie federacji unihokeja - szwedzkiej. W latach 1983-1986 pełnił funkcję Prezesa Szwedzkiej Federacji Unihokeja, a następnie w latach 1986-1990 był Sekretarzem Generalnym Federacji. Odegrał też kluczową rolę w założeniu Węgierskiego Związku Unihokeja w roku 1989. 

Funkcję Prezydenta Międzynarodowej Federacji Unihokeja pełnił w latach 1986-1992. 

W roku 2011, podczas obchodów 25-lecia Międzynarodowej Federacji Unihokeja został nagrodzony złotym medalem IFF za swój ogromny wkład w rozwój oraz promocję unihokeja na świecie. 

Andras Czitrom zmarł po ciężkiej chorobie w wieku 65 lat. 

Więcej informacji: www.floorball.org 

UUBiW - kliknij po wszystkie informacje