W piątek 12 maja Prezes Polskiego Związku Unihokeja Marek Chomnicki podpisał porozumienie z Rektorem Akademii Wychowania Fizycznego we Wrocławiu prof. Andrzejem Rokitą o współpracy oraz wprowadzeniu unihokeja do programu studiów.

Podpisane porozumienie zakłada wprowadzenie unihokeja w ramach studiów wychowania fizycznego dla studentów w wymiarze 30 godzin, po którym będzie można uzyskać dyplom Asystenta Instruktora Unihokeja. Zajęcia prowadzone są przez wykładowców z Katedry Gier Zespołowych.

- Ogromnie cieszymy się z podpisania porozumienia z Akademią Wychowania Fizycznego we Wrocławiu. Nasze rozmowy trwały dość długo, tym bardziej cieszy pozytywny efekt. Od kilku lat popularyzujmy unihokej w województwie dolnośląskim poprzez projekt "Unihokej - uczy, bawi i wychowuje", w ramach którego współpracowaliśmy również w zakresie szkoleń dla lokalnego środowiska. Unihokej jest bardzo popularną dyscypliną sportową w polskich szkołach. Wydaje się czymś naturalnym, aby na etapie kształcenia przyszłych nauczycieli wychowania fizycznego polskie uczelnie kształciły adeptów z zakresu podstaw unihokeja. Chcemy jako związek współpracować z innymi uczelniami w Polsce, prowadzimy kolejne rozmowy w tej sprawie - powiedział Prezes Marek Chomnicki.

Uczelnia otrzymała od Polskiego Związku Unihokeja sprzęt do unihokeja w postaci kijów oraz kasków bramkarskich. Nowo powstała drużyna AWF Wrocław występuje również w Dolnośląskiej Lidze Międzyuczelnianej.