Zarząd Polskiego Związku Unihokeja na posiedzeniu 28 stycznia br. podjął uchwałę ws. przyjęcia nowego Regulaminu Przynależności Klubowej. 

Nowy Regulamin Przynależności Klubowej wraz z załącznikami został wcześniej przesłany do konsultacji z klubami uczestniczącymi w rozgrywkach. Obowiązywał będzie od 01.07.2018 r.