Miło nam poinformować, że Zarząd Polskiego Zwiąaku Unihokeja podjął decyzję o powołaniu Komisji Zawodniczej Polskiego Związku Unihokeja.

W skład Komisji weszli następujące zawodniczki i zawodnicy:

1. Agata Plechan;
2. Hanna Samson;
3. Mateusz Antoniak - Przewodniczący;
4. Łukasz Chlebda.

Jak czytamy w Regulaminie Komisji - składa się ona z czterech członków, w tym Przewodniczącego, Zastępcy Przewodniczącego i Sekretarza, jest organem przedstawicielskim zawodników i zawodniczek kadry narodowej, a do zakresu działania-uprawnień Komisji Zawodniczej należy:

1. nadzór nad realizacją przez zawodników i zawodniczki obowiązków zawartych w Statucie i regulaminach Polskiego Związku Unihokeja oraz dbanie o realizację przysługujących im uprawnień,
2. podejmowanie działań oraz nadzór nad przestrzeganiem przez zawodników porządku i dyscypliny na zgrupowaniach i imprezach sportowych oraz nad prowadzeniem sportowego trybu życia,
3. występowanie z wnioskami do Polskiego Związku Unihokeja w sprawie podjęcia postępowania dyscyplinarnego wobec niesubordynowanych zawodników,
4. współpraca z kierownictwem i pomoc w zakresie organizowania życia kulturalnego i sportowego na zgrupowaniach,
5. udzielanie pomocy w rozwiązywaniu indywidualnych problemów zawodników,
6. wnioskowanie o pomoc dla wyróżniających się zawodników kadry w zdobywaniu kwalifikacji instruktorskich i trenerskich,
7. inicjowanie organizowania uroczystych pożegnań dla zawodników kończących karierę sportową,
8. uczestniczenie z głosem doradczym w posiedzeniach Rady Trenerów w sprawach wniosków o ustalenie:
- listy członków kadry narodowej,
- nagród oraz w innych ważnych sprawach dotyczących zawodników,
9. współpraca z pozostałymi organami Polskiego Związku Unihokeja określonymi Statutem.

Kadencja pierwszej Komisji Zawodniczej potrwa do 31 grudnia 2019 roku.

Już wkrótce na naszej stronie wywiad z Przewodniczącym Komisji - Mateuszem Antoniakiem. Zapraszamy!